Montering

Når byggesettet er levert, begynner det artigste – selve byggingen. Lundqvist Trävaru legger stor vekt på enkelhet i byggeprosessen, slik at du ikke trenger å være en profesjonell snekker for å realisere dine byggedrømmer. Enten det er et garasje, fritidshus, stall, eller en maskinhall du drømmer om, kan du med deres systemer og litt engasjement fra din side, virkelig være stolt av å si at ”dette bygget, det satte vi opp selv”.

Sjekk ut våre monteringsfilmer!


Nedenfor følger fire instruksjonsfilmer som forklarer de første stegene i monteringen av byggesettene våre. Se på filmene som et supplement til monteringsanvisningen vi sender sammen med leveransen av byggesettet.


Steg 1. Slik monterer du svillen


Steg 2. Slik monterer du veggene


Steg 3. Slik monterer du toppsvillen



Steg 4. Slik monterer du takstoler og gavltopper


Når du bygger selv

yggesettet til f.eks. en vanlig dobbeltgarasje monterer to hendige personer opp til en værbeskyttet utførelse i løpet av en helg. Ved leveransen følger det med en monteringsanvisning som i enkle, tydelige trinn beskriver hvordan monteringen går til. Hvis det likevel oppstår spørsmål ved monteringen, hjelper vi gjerne til. Ring oss da på +46 (0)911-480 820 eller ta kontakt med en hos oss som du synes ser hyggelig ut. For en bygning av normal størrelse kreves det ingen større maskiner (f.eks. traktorer) ved montering, men hvis du skal bygge større bygninger, kan maskiner være til god hjelp.