Produkter

Med våre byggesett bygger du enkelt opp garasje, fritidshus, stall eller hvorfor ikke en maskinhall? Veggblokkene er 1,2 m brede og kan produseres i høyder fra 2,0 til 4,8 m. Med det som utgangspunkt kan dere fritt forme byggesystemet etter deres ideer og ønsker. Under kategoriene nedenfor kan dere lese mer inngående om de ulike delene i byggesystemet, få priseksempler eller et bedre bilde over veien fra tilbud til ferdig bygning.