2012-08-30

Kundblogg – Familjen Björck

När familjen Björck bestämde sig för att bygga ett nytt garage med loft beslutade dom sig för att välja Lundqvist Trävaru AB som leverantör.