2013-07-02

Garage på 5 minuter

Här kommer ett osminkat, oregisserat filmklipp på en av årets garagemontage – inklusive en del justeringar och tankeverksamhet.