2011-05-13

Byggsats nära dig?

Ännu en bra vecka går mot sitt slut och vi på Lundqvist Trävaru AB har levererat flertalet byggsatser i form av garage, carports, fritidshus med mera över landet!
Någon kanske hamnade nära dig?