Garantier og informasjon

På denne siden har vi spesifisert de ulike garantiene som våre underleverandører har samt skrevet ned informasjon om øvrige deler av en bygning som det er vesentlig for dere som kunde å vite om.

 

Allmänt

Normalt gis garantier alltid med forbehold om vedlikeholdsanvisninger og at monteringen utføres på rett måte samt at overflatsjikt (på grunn av stor variasjon i klimaforhold) sjelden medregnes. De fleste produkter har derimot gunstige garantier for funksjon knyttet til at det er kvalitative produkter som leveres. Med dette som grunnlag er det absolutt viktigste for dere som kunde å være nøye med vedlikehold av overflatesjikt og maling – samt (der dere selv står for monteringen) å følge monteringsanvisningene nøye.

Byggenormgaranti

  Vi følger svensk byggelovgivning, våre beregnet utføres i samsvar med Eurokode og vi er CE-merkede på de produkter der det er krav om dette. Beregningene for takstoler, bjelker og øvrige bærende deler med Eurokode er gjort etter en beregnet levetid på minimum 50 år.

Virke og byggesett i tre

  Alt virke som vi bruker, kommer fra Norrland i Sverige. Vi benytter konstruksjonsklassifisert, CE-merket virke på de konstruksjonene som krever det. Vi anvender AA12 på materialer og skjelettmontering. Tillegg mot AA12: funksjonsgaranti på 10 år forutsatt at monteringsanvisningene er fulgt.

Takstoler

  Våre takstoler er CE-merkede. Takstolene er produsert etter standarden Eurokode-5 SS EN-1995 (dimensjonering av trekonstruksjoner av sertifisert produsent). Bæreverket må ikke utsettes for høyere belastninger enn det produsenten foreskriver i de dokumentene som følger med kjøpsdokumentene. Bæreverket må under ingen omstendigheter endres, kappes eller på annen måte endres slik at takstolens egenskaper endres.

Takstoler, vindduk, vindpapp, dampsperre, takpapp.

  Aldersbestandige, minst 50 år. CE-merkede.

Platetak

  Teknisk garantitid 15 år, gjelder mot gjennomkorrodering. Estetisk garantitid 10 år, gjelder mot malingsavflaking og/eller unormal fargeforandring. Les mer på www.kami.se.

Takpanner

  Benders Sverige AB har i ti år ansvar for holdbarhet, vanntetthet og frostbestandighet. Garantiene forutsetter at monterings- og vedlikeholdsanvisninger følges nøye. Les mer på www.benders.se.

Dører

  Polardörren gir garantier som følger: mot kvistgulning, malingsslipp og kvister som slipper fra karm (5 år). Mot kondens mellom glassene i isolasjonsruter (10 år). På beslagenes funksjon (5 år) mot bøyd dørblad mer enn 4 mm (10 års formgaranti). For modellen Lapport i standardutførelse gis det 2 års produktgaranti på maling, liming og beskyttelse mot fuktinntrengning.

Vinduer

  Garanti 10 år på beslagenes funksjon. Garanti 10 år mot kondens mellom glassruter. Garanti 10 år mot råteskader i virket hos fabrikkimpregnerte og overflatebehandlede produkter. Garantiene forutsetter at Traryds monterings- og vedlikeholdsanvisninger følges nøye. Les mer på www.traryd.se.

Porter

  Våre slagporter fra Furuhälls Snickeri er CE-merkede, garantitid 3 år. Rulleportene fra Classic Door er CE-godkjente og produserte ifølge EN-13241 og EN-12604 og har en garantitid på 5 år. Garantien gjelder for hele konstruksjonen og er en funksjonsgaranti. Monteringen skal være utført av en Classichouse-utdannet montør og vedlikeholdsanvisningene må være fulgt. Garantien omfatter ikke overflaterust og gummilister.

Grunner

  Vi benytter Jackons grunnelementer som er SP-sertifiserte.